Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

Gepubliceerd op dinsdag 18 februari 2020 11.32 u.
UPDATE - SCHORSING TERMIJN VAN OPENBAAR ONDERZOEK
De termijn van het openbaar onderzoek werd geschorst omwille van de beperkte dienstverlening als gevolg van de civiele noodsituatie door het coronavirus COVID-19. Momenteel wordt 24 april 2020 aangehouden als einddatum van de noodsituatie en bijgevolg afloop van de schorsingsperiode. Deze kan echter te allen tijde verlengd worden. Bijgevolg kan de definitieve einddatum van het openbaar onderzoek momenteel niet meegedeeld worden. Zodra de Vlaamse Regering nieuwe richtlijnen uitvaardigt hierover worden de eigenaars op de hoogte gesteld.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed organiseert van 02 maart tot en met 30 april 2020 een openbaar onderzoek om de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant vast te stellen. Het gaat om ruim 7000 gebouwen en constructies, verspreid over de gemeenten in de provincie.

De volledige lijst is terug te vonden op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.

Hier kan je zoeken via een kaart of via een lijst.

Opmerkingen en/of bezwaren bezorg je aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9-12 uur en 13-16 uur):
   • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
   • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED Zuid-Hageland) organiseert voor haar gemeenten Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw drie identieke infosessies over het openbaar onderzoek. Je kan vrij aansluiten op een moment naar keuze en hoeft hiervoor niet in te schrijven. Je bent welkom op een van volgende momenten:

 • woensdag 4 maart om 19.30 uur, raadzaal stadhuis Landen (Stationsstraat 29, 3400 Landen)

 • zaterdag 7 maart om 10.30 uur, raadzaal AC Aen Den Hoorn (Aen Den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw)
 • dinsdag 10 maart om 19.30, zaal ‘t Dorp (Dorpsplein 33, 3470 Kortenaken)