Onroerend erfgoed

Binnen de stad Landen is er veel waardevol patrimonium, al dan niet beschermd.

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt tenslotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.

Via het geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed kan u door een simpele klik op het gezochte object, een beknopt rapport van de historiek krijgen en wordt u doorverwezen naar de beschrijvingen uit de inventaris- en beschermingsdatabanken.