Onderzoek naar PFAS-vervuiling

Resultaten van het verkennende bodemonderzoek op de oefensite van de brandweerkazerne

 
Sinds de zomer van 2021 is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM versneld van start gegaan met de uitvoering van verkennende onderzoeken op PFAS-verdachte risicolocaties in Vlaanderen. Op de oefensite van de brandweerkazerne aan het Slachthuisplein werd een verkennend bodemonderzoek gedaan om na te gaan of daar een PFAS-verontreiniging aanwezig is.

Resultaten van het verkennend bodemonderzoek

 • Er is PFAS-verontreiniging in het vaste deel van de aarde.
 • Er is PFAS-verontreiniging in het grondwater.

Conclusie

 • Er is verder beschrijvend bodemonderzoek nodig om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de PFAS-verontreiniging.
 •  Er zijn geen voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen nodig volgens het Bodemdecreet.
 • In afwachting van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om in het gebied rond de brandweerkazerne zogenaamde no regret-maatregelen te nemen.

Dat zijn maatregelen die uit voorzorg aanbevolen worden wanneer er bij een medisch milieudeskundige problematiek nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is.

No regret-maatregelen

In een zone van 100 m rond de site – te rekenen vanaf de perceelsgrens:

Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
Algemene bevolking:
 • Eet gevarieerd. Eet u zelfgekweekt voedsel? Wissel dan af met producten uit de handel. Eet ook elke dag anders.
 • Was de stukken fruit en groenten met water voor u ze eet.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
 • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Vermijd dat losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen
 • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak uw huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak verharde delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site:

 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw grondwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven
 • Gebruik grondwater alleen voor andere dingen, zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water te geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbare waterleidingnet.

NO REGRET-MAATREGELEN VOOR HET SLACHTHUISPLEIN

 • Het blijft toegelaten het Slachthuisplein te betreden, op het gras te lopen of op het gras te zitten. Het gras biedt voldoende bescherming tegen een mogelijke PFAS-vervuiling!

 • Als voorzorgsmaatregel verbieden we op het Slachthuisplein alle activiteiten die een mogelijk risico op grondschade en opwaaiend stof kunnen inhouden.

 • Momenteel wordt het gras niet gemaaid om grondschade en opwaaiend stof te voorkomen.

Procedure

 • Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS/PFOS vind je op de website: www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling.
 • Met specifieke vragen kan je terecht bij OVAM of op het nummer 1700.
 • Algemene vragen over PFAS/PFOS kan je sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.

Veelgestelde vragen Misschien vind je hier een antwoord op jouw vraag?

Voor alle medische vragen en vragen rond gezondheid neem je best contact op met je huisarts.

Je kan ons bereiken via mail naar PFAS@landen.be.

Wij staan in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ondertussen hebben wij ook een bodemdeskundige aangesteld voor bijkomend beschrijvend bodemonderzoek.

Over PFAS: kenmerken, verspreiding, risico’s en maatregelen