Omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse is een waardevol instrument dat inzicht biedt in de noden en de sterktes van Landen. Het laat toe om slimme beleidskeuzes te maken voor onze stad. Het is dan ook een verplicht onderdeel van het nieuwe meerjarenplan van het lokaal bestuur.

De omgevingsanalyse van Landen bevat heel wat cijfermateriaal, opgebouwd aan de hand van de 17 sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Lokale besturen hebben een cruciale rol in het realiseren van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Door de SDG's als structuur te gebruiken, kunnen we de wereldwijde uitdagingen vertalen naar het lokale niveau. Zo kunnen we ons steentje bijdragen aan de realisatie van de internationale duurzaamheidsagenda die de VN tegen 2030 wil realiseren. 

Op basis van de data in de omgevingsanalyse werden tijdens werksessies met personeel en met een burgerpanel de belangrijkste aandachtspunten bepaald. Het managementteam werkte deze verder uit tot een inspiratienota met enkele speerpunten. Zo hoopt de administratie de nieuwe bestuursploeg te inspireren bij de opmaak van een beleidsplan en het bepalen van de prioriteiten voor de legislatuurperiode 2025-2030.

Wie op zoek is naar aanvullend cijfermateriaal, kan o.m. een kijkje nemen op websites van Provincie in cijfers en de Gemeente-stadsmonitor.