Nuttige telefoonnummers

 • Politie dringende hulp: 101
 • Europees noodnummer brandweer en ziekenwagen: 112
 • Brandweerhulp storm- en waterschade :1722
 • Dringend advies bij mogelijke vergiftiging: 070 245 245
 • Childfocus: 116 000
 • Card Stop: 078 170 170
 • Verlies of diefstal van identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel : 00800 2123 2123
 • Wachtdienst huisartsen¬†011 88 69 88¬†
 • Wachtdienst apotheken: 0903 99 000
 • Wachtdienst tandartsen: 0903 39 969
 • Tele onthaal: 106
 • Awel (specifiek voor kinderen en jongeren): 102
 • Druglijn: 078 15 10 20
 • Zelfmoordlijn: 1813