Nuttige telefoonnummers

  • Politie dringende hulp: 101
  • Europees noodnummer brandweer en ziekenwagen: 112
  • Brandweerhulp storm- en waterschade :1722
  • Dringend advies bij mogelijke vergiftiging: 070 245 245
  • Childfocus: 116 000
  • Card Stop: 078 170 170
  • Verlies of diefstal van identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel : 00800 2123 2123
  • Wachtdienst huisartsen¬†011 88 69 88¬†
  • Wachtdienst apotheken: 0903 99 000
  • Wachtdienst tandartsen: 0903 39 969
  • Tele onthaal: 106
  • Awel (specifiek voor kinderen en jongeren): 102
  • Druglijn: 078 15 10 20
  • Zelfmoordlijn: 1813