Europese subsidie voor een jongerenplek in Landen.

Gepubliceerd op woensdag 5 februari 2020 9.22 u.
Het project loods J(eugd) viel in de prijzen bij LEADER+ omwille van de brede gedragenheid en het potentieel die het biedt voor de jeugd, zowel nu als in de toekomst.

Europese subsidie voor een jongerenplek in Landen

In één van de reeds bestaande loodsen op de EMI-site van Landen wordt er een ruimte ingericht die veelzijdig gebruikt kan worden. Er is onder meer plaats voor een jeugdhuis. Om dit te realiseren wordt er gewerkt met het “box in the box” principe waardoor het oorspronkelijk karakter van de loods behouden kan blijven. De stad Landen had voor dit jaar een investeringsbudget voorzien, maar kan nu rekenen op een extra 65.700 euro subsidie vanuit Europa. Het project viel in de prijzen bij LEADER+ omwille van de brede gedragenheid en het potentieel die het biedt voor de jeugd, zowel nu als in de toekomst.

Met dit project willen we de Landense jongeren een ontmoetingsplek geven die naargelang de noden anders ingericht kan worden. Het wordt dus een plek niet alleen voor jongeren maar ook door jongeren. Reeds bij het uitwerken van dit project werden verschillende partnerorganisaties betrokken zoals de Landense jeugdraad, de diensten jeugd, cultuur en jongerenwelzijn van de stad Landen, jeugdverenigingen, jeugdopbouwwerk, Rock Landen, … Het wordt een plaats om samen te kunnen zijn, om creativiteit te laten ontspruiten. Duurzaamheid en zorg voor elkaar waren al van in het begin belangrijke thema’s. Dat een jonge Landense architect, Jérôme Decaffmeyer, die zich actief inzet voor de jeugd, wil meewerken aan dit project is de kers op de taart!

Meer info

https://www.hagelandplus.be/web/project/1/79