Openbare oproep tot deskundigen in de GeCoRo

Gepubliceerd op vrijdag 17 december 2021 10 u.
.

Bijkomende openbare oproep tot deskundigen in de GeCoRo

Het stadsbestuur van de stad Landen doet een bijkomende oproep tot kandidaat – deskundigen voor de nieuwe GeCoRo, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening.

De GeCoRo is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de GeCoRo allerlei opdrachten voor het lokaal ruimtelijk beleid. De meesten daarvan hebben te maken met de planning, zoals o.m. een adviserende rol in de totstandkoming van het (gemeentelijk) ruimtelijke beleidsplannen. De GeCoRo vervult ook een adviserende rol bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen. De commissie kan ook een advies uitbrengen over omgevingsvergunningen met stedenbouwkundige handelingen of verkavelingen die een belangrijke invloed hebben in de omgeving van Landen.

Wij zoeken kandidaten met volgend profiel:

  • - voeling hebben met wat in Landen leeft
  • - voldoende onafhankelijk zijn
  • - inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening
  • - deskundigheid (niet enkel diploma’s maar ook praktijkkennis of ervaring door uitoefening van een specifiek beroep of engagement kunnen wijzen op deskundigheid).

Heb jij interesse om deel uit te maken van de GeCoRo? Dien dan je gemotiveerde kandidatuurstelling in voor 01 maart 2022 bij het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 – 3400 Landen.

Voor meer informatie kan je terecht bij mevrouw Indra Bilsen – Groepshoofd R&O – omgeving@landen.be