Nieuwe regelgeving in Wallonië over de aanschaf van een huisdier

Vanaf 1 juli 2022 moet iedereen in Wallonië die een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een vergunning kunnen voorleggen. Deze vergunning moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de Waalse koper en geldt als bewijs dat deze persoon het recht heeft om dieren te houden. Verkopers zijn verplicht om dit document op te vragen.

Wat als u in Vlaanderen woont?

Asielen, verkopers en kwekers in Vlaanderen moeten dit document niet opvragen, ook niet als de koper of adoptant in Wallonië woont.

Kopers die in Vlaanderen wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië, moeten dit document kunnen voorleggen. Ze moeten dit vooraf aanvragen en verkrijgen bij:
Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environement, Agriculture
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
E-mail: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be
U vermeldt steeds uw naam, adres en rijksregisternummer.

Meer informatie over de Waalse regelgeving