Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit in de gemeente.

Het huidige mobiliteitsplan van Landen dateert van 2010 en is aan vernieuwing toe. Het stadsbestuur heeft beslist om het plan volledig te vernieuwen en neemt het initiatief om een gedragen oplossing te vinden voor de mobiliteit in onze stad. 

Daarom zullen we ook beroep doen op de burgers en een participatietraject doorlopen waarbij we in dialoog gaan met verschillende stakeholders in de buurt en ook onze inwoners bevragen.

Denk jij mee over het mobiliteitsplan?

We bevragen en betrekken het brede publiek uit de stad en omliggende regio's. We zullen onder andere polsen naar de knelpunten, meest voorkomende bestemmingen, gebruik van vervoersmodi... Kortom, hoe kunnen we bijdragen tot de leefbaarheid van en verbinding in de stad en de dorpen.

Klik hier om deel te nemen. (online vanaf maandag 23/11!)