Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit in de gemeente.

Het huidige mobiliteitsplan van Landen dateert van 2010 en is aan vernieuwing toe. Het stadsbestuur heeft beslist om het plan volledig te vernieuwen en neemt het initiatief om een gedragen oplossing te vinden voor de mobiliteit in onze stad. 

Daarom hebben wij beroep gedaan doen op de burgers en een participatietraject doorlopen waarbij we in dialoog zijn gegaan met verschillende stakeholders in de buurt en ook onze inwoners bevragen.

We hebben het brede publiek uit de stad en omliggende regio's bij de bevraging betrokken. We hebben o.a. gepolst naar de knelpunten, meest voorkomende bestemmingen, gebruik van vervoersmodi... Kortom, hoe kunnen we bijdragen tot de leefbaarheid van en verbinding in de stad en de dorpen. Klik hier om de resultaten van de bevraging te bekijken 

Aan de hand van de ontvangen informatie, bestaande visies en beleidsplannen hebben wij de eerste fase van ons mobiliteitsplan afgesloten met de oriëntatienota.

In een volgende fase spraken we met burgerpanels en partners over concrete invulling van de knelpunten en kansen. Op basis van deze input komen we tot een beleidsplan en actietabel.

Op 26 april werd het ontwerp voorgesteld aan het publiek. We overwegen de laatste opmerkingen en toetsen deze aan de doelstellingen en bouwstenen van het beleidskader. Kortelings kan het bestuur het nieuwe mobiliteitsplan afwerken en van start gaan met de acties die daaruit naar voren komen. Hieronder vinden jullie alvast de ontwerpnota's. De infomarkt blijft de hele maand mei opgesteld op het Venusplein. Vragen hierover kunnen verstuurd worden via mobiliteitsplan@landen.be