MINA-raad

De milieu- en natuurraad is een adviesraad met een autonome werking.

De MINA-raad beoogt de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Landen. De adviezen van de raad hebben tot doel de kwaliteit van het leefmilieu te waarborgen, de bestaande natuurwaarden te behouden, de uitbouw van het natuurlijk patrimonium te stimuleren en de milieubelastende ingrepen te vermijden of te beperken.

Contact

milieu@landen.be