Materiaal voor sociaal-culturele activiteiten gebruiken

De stad Landen stelt een aantal kleinere materialen ter beschikking van verenigingen en inwoners voor de organisatie van activiteiten. 

De beschikbare materialen zijn:

 • beamer/scherm
 • micro
 • headset
 • geluidsinstallaties (klein/groot)
 • lichtensets
 • blacklights
 • geluidsmeter
 • walkie talkies
 • fuifbox
 • rookmachine
 • schminkkoffer
 • noodverlichting

Als u een sociaal-culturele activiteit organiseert, kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van materiaal (geluidsapparatuur, tentoonstellingsmateriaal,…) van de gemeente.

Voor wie?

Alle verenigingen, inwoners en organisaties in Landen.

Private en bedrijfsevenementen komen niet in aanmerking voor aanvragen voor de uitleen van materialen.

Bedrag

De ontlening zelf is gratis, er wordt wel een waarborg van 50,00 euro gevraagd per item.