Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Verzoekers voor internationale bescherming (asielzoekers) hebben recht op materiële hulp (opvang) gedurende de volledige asielprocedure.

Het netwerk van opvangplaatsen bestaat uit collectieve en individuele opvangstructuren. De collectieve structuren zijn opvangcentra die door Fedasil, het Belgische Rode Kruis of andere partners beheerd worden. De individuele structuren zijn woningen die door de OCMW’s of ngo’s worden beheerd.

Verzoekers voor internationale bescherming krijgen er onderdak en eten, sociale, medische en psychologische begeleiding, een leefgeld en toegang tot juridische bijstand en tot diensten zoals tolken en opleidingen.

Het recht op opvang loopt ten einde wanneer de procedure voor internationale bescherming is afgelopen en de eventuele beroepsprocedures uitgeput zijn.

Procedure

Aan personen die bij Dienst Vreemdelingenzaken een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend, wordt een opvangplaats toegewezen. Bij de toewijzing van deze opvangplaats tracht de Dispatching zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke situatie van de verzoekers voor internationale bescherming (gezinnen met kinderen, rolstoelgebruikers, niet-begeleide minderjarigen, …).