Lid worden

Om van de diensten van de bibliotheek gebruik te kunnen maken, moet je lid worden.
Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een lenerspas die kosteloos wordt afgeleverd.
Bij verlies wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen betaling van 1,- euro.

Je lidmaatschap is persoonlijk. Draag zorg voor de door jou ontleende materialen. Bij verlies of beschadiging van bibliotheekmateriaal vraagt de Bib een vergoeding. Controleer dus alles vóór het lenen en meld beschadigingen aan een bibmedewerker.

Extra service!

Krijg je graag een mailtje wanneer de bibmaterialen teruggebracht moeten worden? De bib stuurt gratis een herinneringsmail. Drie dagen vooraf krijg je een e-mail met een overzicht van de materialen die ontleend werden en de datum.

Voor wie?

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek. Voor jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van de ouders vereist.

Voorwaarden

Lid worden gebeurt door voorlegging van het identiteitsbewijs. Ook voor kinderen kan dit, indien mogelijk, op basis van het Kids-ID.

Elke adreswijziging moet onmiddellijk worden meegedeeld.

De bepalingen van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden nageleefd: de gegevens bij de inschrijving gevraagd, komen in een gegevensbestand terecht. Dit is enkel voor intern gebruik en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld zonder de toestemming van de lener.

Bedrag

Het inschrijvingsgeld bedraagt 6,00 euro per jaar. Voor jongeren tot en met 17 jaar is het lidmaatschap gratis.

Het college van burgemeester en schepenen kan in wel omschreven gevallen vrijstelling van betaling van het hogervermelde tarief toestaan.

Wat meebrengen

van 0 tot 14 jaar: We hebben de kids-ID van het kind of een ander identificatiebewijs nodig én toestemming van de ouders. 
Kinderen onder de 14 jaar die zich willen inschrijven, moeten vergezeld zijn van een ouder/voogd.
ouder dan 14 jaar: enkel de identiteitskaart meebrengen.