Levenslang en aanpasbaar wonen

De problematiek om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen bestaat uit verschillende facetten:

  • aanpassen bestaande woningen van senioren die zo toegankelijk, veilig en comfortabel blijven;
  • onderzoek naar verschillende woonvormen en oplossingen op maat zoals zorgwonen, groepswonen, enz;
  • sensibiliseren van de jonge bouwers om hun woning zo te ontwerpen dat latere aanpassingen eenvoudig en zonder al te veel kosten kunnen gebeuren.

Beter Wonen aan de Gete ontwierp een folder over woningaanpassingen voor ouderen met een kleine test of woningaanpassingen nodig zijn voor jou, met voorbeelden van aanpassingen en informatie over wie je hiermee kan helpen en over de beschikbare premies.

Beter Wonen aan de Gete heeft een folder over zorgwonen gemaakt. 

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee zorgbehoevenden en/of oudere personen kunnen inwonen. Zorgverlener en zorgbehoevende behouden elk hun eigen fiscaal statuut.

  • Met een ingevuld meldingsformulier kan je de zorgwoning aanmelden bij de dienst Omgeving
  • Als je een z-nummer wil aanvragen voor deze zorgwoning, informeer je je bij de dienst Burgerzaken.

Als je jouw woning aanpast heb je misschien recht op een aanpassingspremie (van Wonen Vlaanderen en/of Provincie Vlaams-Brabant). Kijk de voorwaarden na op de toelichtingsbrocures of kom langs op het wooninfopunt.

Meer informatie over levenslang en aanpasbaar bouwen en wonen vind je op onderstaande websites: 

  • dezilverensleutel.be : informeert rond langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Op deze site vind je concrete tips om je woning comfortabeler en veiliger te maken en informatie over woningaanpassing, woonvormen, premies, leningen en dienstverlening
  • meegroeiwonen.info : van Enter VZW is een pleidooi voor meegroeiwonen. Aanpasbaar en flexibel bouwen maakt dat een woning zich kan aanpassen aan zijn bewoners en niet omgekeerd. Dit betekent van meet af aan comfort en veiligheid voor iedereen, wat levenslang wonen mogelijk maakt. Op de website vind je een Ontwerpgids Meegroeiwonen, met concept en visie rond meegroeiwonen en de ontwerptool met ontwerprichtlijnen voor (jonge) bouwers en professionelen. De Ontwerpgids Meegroeiwonen kan je downloaden op de website.
  • wooneenlevenlang.be : moedigt de principes aan van levenslang wonen / meegroeiwonen. Via allerhande tips kan je nagaan hoe je de woning en haar directe omgeving mee kan laten evolueren met de veranderende behoeften van zijn gebruikers.
  • valpreventie.be : ondersteunt het verspreiden van informatie over valpreventie. Op de website vind je allerhande tips om vallen te vermijden met kleine aanpassingen aan jouw woning, je bewegingen, je voeding,... Elk jaar wordt de Week van de Valpreventie georganiseerd in Vlaanderen. Neem een kijkje op de website voor activiteiten in jouw gemeente.
  • woonlabo.be : een demonstratiewoning in Hasselt waarbij het begrip 'Universal Design' centraal staat: principes van UD en meegroeien van de woning zijn toepasbaar in vele van onze oudere woningen en dat hoeft geen kapitalen te kosten. Deze mogelijkheden en tips zijn te bekijken in UD Woonlabo, Guffensstraat 39 te 3500 Hasselt. tel. 011/ 23 87 45 (toegankelijk voor iedereen - 3,00 euro)