Landense groenprojecten vallen in de prijzen!

Openbaargroen-awards 2022

De Vereniging voor Openbaar Groen deelde in nauwe samenwerking met VLAM (Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) de Openbaargroen-awards 2022 uit.

Alle Vlaamse lokale besturen konden deelnemen met een recent groenproject, een bijenvriendelijk project of een recente realisatie met bloemen op het openbaar domein.

Landen zet volop in op het vergroenen van de leefomgeving en het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen. Deze inspanningen werden beloond met mooie prijzen.

2de laureaat groene gemeente - buurtgroen: onthardingsproject dorpsplein in de Everpoelstraat in Laar

Het kapelletje¬†in Laar was langs alle zijden omsloten door wegen, wat zorgde voor een sterk verharde omgeving. In samenspraak met de buurt werd een nieuwe groenzone gecreëerd met extra aandacht voor verkeersveiligheid. Een gedeelte van de straat werd onthard, het pleintje werd vergroot, nieuw bloemrijk groen werd aangeplant. Daarnaast werden speeltuigen voorzien voor kinderen en jongeren uit de buurt en werd een petanquebaan aangelegd, wat de omwonenden uitnodigt tot ontmoeting.

Dankzij deze aanpassingen kreeg Landen als enige Vlaamse stad twee labels, nl. “Zonder is Gezonder” en “Waterproof”.

Dit voorbeeld zal toekomstgericht ook op andere locaties toegepast worden.

5de laureaat groene gemeente: begraafplaatsen én aanmoedigingsprijs: omvorming begraafplaatsen

De begraafplaatsen van Landen worden al een tijdje ecologisch en pesticidenvrij onderhouden. Er werd gekozen om de kleinere begraafplaatsen stelselmatig om te vormen naar parkbegraafplaatsen.

Het grind op de paden en tussen de graven werd afgegraven en vervangen door gras. Er werden zo veel als mogelijk inheemse struiken en bomen geplant. Via bloemenweides, bloembollen, bodembedekkers en bloeiende vaste planten ontstaat een bloeiende flora. Vlakte wordt gebroken met hagen en harde elementen weggewerkt achter groene schermen.

Wat goed is voor de natuur, is dat ook voor de mens. De bedoeling is om zoveel mogelijk groen te creëren zodat de begraafplaats een plaats wordt waar je tot rust kan komen en waar de natuur en het groen als positief en troostend worden ervaren.

De begraafplaatsen van Wezeren, Walsbets, Eliksem, Ezemaal, Wange, Rumsdorp, Laar en Overwinden zijn een mooi voorbeeld van een geslaagde omvorming. De begraafplaats van Neerlanden werd recent omgevormd. Het kerkhof van Neerwinden staat op de planning!

Award Bijenvriendelijke gemeente voor het project Kleur in het Park

Het Park Rufferdinge ondergaat sinds een aantal jaren een ware metamorfose. Aan de hand van een parkbeheerplan vinden er zorgvuldige snoeiwerken en aanplantingen plaats. Er wordt zowel rekening gehouden met de toegankelijkheid en netheid van het park als met het in stand houden van de fauna en flora. De betrachting is dit park stilaan uit te bouwen tot een kwaliteitsvol park dat uitnodigt om te vertoeven.

Het Departement Omgeving promoot samen met de VVOG meer bijenvriendelijke gemeenten.

Voor het project Kleur in het Park werd één bijensymbool uitgereikt. Landen leg de lat hoog en streeft naar het maximum van drie bijensymbolen. Met alle aanplantingen in het vooruitzicht moet dit zeker haalbaar zijn.

Award Gemeente in bloei voor het project bebloeming in winkelcentrum

Allerlei toepassingen die bijdragen tot verfraaiing van het straatbeeld werden onder de loep genomen: éénjarigen, vaste planten, bloemenweides, bloembollen, heesters enz.

Landen kreeg voor het project bebloeming in het winkelcentrum een eervolle vermelding en een label met één bloemsymbool.

Ondanks de kurkdroge zomer was de jury gecharmeerd door de bloemenweelde en de creatieve toepassingen ervan. Naast de bloemenmanden aan de verlichtingspalen, de bloementorens en de bloembakken aan de vensters van het stadhuis is de technische dienst erin geslaagd om met beperkte middelen ook vaste planten in het centrum te integreren.

 
Deze eervolle vermeldingen zijn voor de stadsdiensten een erkenning van de geleverde inspanningen en een stimulans om zo verder te doen. In de stad Landen wordt er voortdurend gewerkt aan een toekomstvisie van ons openbaar groen.