Landen Luistert: ontdek de resultaten van ons communicatieonderzoek

Om te achterhalen wat de burgers denken over het imago van onze stad en communicatie & inspraak, organiseerden we een onderzoek in samenwerking met onderzoeksbureau Indiville. De hele maand mei konden jullie deelnemen aan onze bevraging onder het motto ‘Landen luistert’. Leuke extra: wie deelnam, maakte kans op een Landense cadeaucheque ter waarde van 20 euro. De gelukkigen zijn ondertussen persoonlijk op de hoogte gebracht en hebben hun prijs al ontvangen.

Indiville goot de resultaten van de bevraging in een eindrapport. We zetten hieronder de opvallendste vaststellingen per bevraagd thema op een rijtje. Het volledige rapport kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Imago

 • Landenaren wonen graag in hun gemeente en scoren hierop zelfs wat hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Als jullie denken aan Landen, zijn de meeste associaties positief en gaat dit vooral over het landelijke karakter en sociale aspecten. De grootste troeven van wonen in Landen zijn volgens jullie de groene & rustige ligging, de betaalbare woningen en de goede bereikbaarheid.
 • Associaties die te maken hebben met het bruisende en dynamische van een grotere stad scoren dan weer lager.

Dienstverlening 

 • Wie recent contact had met het lokaal bestuur was over het algemeen tevreden over de klantvriendelijkheid, de snelheid van dienstverlening en de duidelijkheid, begrijpbaarheid & volledigheid van de informatie.
 • Opvallende vaststelling in tijden van digitalisering: traditionele dienstverlening aan het loket blijft in Landen het belangrijkste contactmiddel.
 • De bereikbaarheid van de diensten en de mate waarin jullie je op voorhand via de website of een folder kunnen informeren, is een werkpunt.

Informatiekanalen

 • Ongeveer de helft van de deelnemers aan de enquête heeft een sterke interesse in wat er leeft en gebeurt in Landen. Het gebrek aan interesse is het grootst bij jongvolwassenen en bij nieuwkomers.
 • Van onze kanalen raadplegen jullie het vaakst het infoblad Licht op Landen, onze website en de facebookpagina van stad Landen. Recentere kanalen zoals het participatieplatform Samen Landen en LinkedIn zijn minder goed gekend.
 • Licht op Landen krijgt een mooie waardering en blijft dus belangrijk in onze communicatiemix. De meesten onder jullie vinden de info duidelijk, betrouwbaar en overzichtelijk.
 • De website scoort maar net voldoende. Het gebruiksgemak en de volledigheid van de info kan beter. Het duidelijke taalgebruik van de info vinden jullie wel een pluspunt.

Informatiebehoeften

 • Jullie verwachten nog meer en snellere communicatie over diverse onderwerpen, en dit via meerdere kanalen. Vooral over toekomstplannen, beslissingen van het bestuur en mobiliteit & werken wensen jullie meer informatie.
 • De herkenbaarheid van de communicatie van het lokaal bestuur kan beter.

Participatie

 • De meerderheid van de deelnemers aan de bevraging overweegt deelname aan inspraakinitiatieven. De voornaamste reden hiervoor is omdat jullie het belangrijk vinden om na te denken over een betere toekomst voor jouw stad. Vooral enquêtes of stemming over beleid via een volksraadpleging vallen daarbij in de smaak.
 • De onderwerpen waarover jullie inspraak wensen, zijn zeer divers: mobiliteit, (verkeers)veiligheid, milieu, activiteiten, sport & cultuur, groen & natuur en leefbaarheid
 • Er werden enkele leuke participatie-ideeën door jullie geformuleerd. 

Tot slot..

Met de conclusies uit de studie gaan wij aan de slag. We bekijken hoe we de belangrijkste aandachtspunten kunnen omzetten in actie. Hier hoor je later ongetwijfeld meer over!

Nogmaals een welgemeende ‘dankjewel’ aan de personen die hebben deelgenomen aan ons onderzoek. Zo helpen jullie mee aan de uitbouw van een betere dienstverlening en een stad waar mensen hun stem kunnen laten horen.