Laar – Everspoelstraat – inrichting openbare ruimte

De onthardingsdoelstelling, opgenomen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, wil dat er tegen 2050 20% minder verharding in de open ruimte te vinden is in vergelijking met 2016. 16 procent van de oppervlakte in Vlaanderen is verhard. Dat betekent concreet dat ongeveer 8000 hectare tegen 2050 onthard moet worden. Daarom moeten ook de bestaande verhardingen op het openbaar domein kritisch bekeken worden en gaan we op zoek naar openbare ruimte die we een groene inrichting kunnen geven!

In Laar, ter hoogte van het kruispunt van de Kouterstraat, Hunsbergstraat en Everspoelstraat, is een dubbel wegdeel dat gedeeltelijk werd opgeheven, zodat het deel kan onthard worden en we kunnen voorzien in vergroening van het openbaar domein, waardoor het stukje rondom de kapel een meerwaarde zal bieden voor de zachte mobiliteit en de ruime omgeving.

Stand van zaken: de aannemer startte begin maart met de werken en voorziet het einde tegen midden april. De aanplantingen volgen meteen daarna en in mei worden de speeltuigen verwacht!

Hier vind je alvast het definitieve ontwerp!

Tijdens de werken is er beperkte verkeershinder en geldt er tijdelijk een éénrichtingsverkeer.