Laadpunten voor elektrische auto's

Laad je elektrische auto op aan een laadpaal op het openbaar domein of je eigen terrein.

Openbare laadpunten

Hoe werkt het?

 • De palen zijn openbaar, maar niet gratis. Je betaalt de stroom met een laadpas of met je bankkaart. Die pas kan je gebruiken aan alle laadpalen van alle leveranciers.
 • Alleen elektrische auto's mogen parkeren op parkeerplaatsen met laadpalen.

 • De regels voor parkeren blijven gelden.

Waar?

 • via deze kaart
 • Landen - Stationsplein
 • Landen - Smeesterstraat (aan tunnel naar station)
 • Landen - Marktplein
 • Landen - Bovenpoortstraat (parking achter stadhuis)
 • Landen - Fabriekstraat
 • Landen - Molenbergstraat
 • Neerwinden - Neerwindenstraat (parking langs kerk)

Zelf een oplaadpunt op de openbare weg aanvragen

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessieopdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende 2 jaar de uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten.

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:

 • U maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zelf moet u dan ook bewijs hiervan aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • U beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Uw aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250m wandelafstand van de woonst beschikbaar.

Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig. Hiervoor moet u bewijs aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
 • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de werkplaats beschikbaar.

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kunt u bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket .

Let op, volgens de politieverordening van de stad is het niet toegestaan om kabels over de openbare weg - dus ook het voetpad - te laten lopen. Daarmee hinder je voetgangers en andere weggebruikers. Bovendien is er niet altijd een parkeerplaats vrij voor je woning.

Laadpunt op eigen terrein

Wil je een oplaadpunt op je eigen terrein? Dan kan dat zonder vergunning.

Voorwaarden

 • Volgens de politieverordening van de stad is het niet toegestaan om kabels over de openbare weg - dus ook het voetpad - te laten lopen. Daarmee hinder je voetgangers en andere weggebruikers. Bovendien is er niet altijd een parkeerplaats vrij voor je woning.
 • Als je in een huurhuis woont of een garagebox huurt, spreek je voor de installatie af met de eigenaar.

Vraagt u vanaf 11 maart 2021 een omgevingsvergunning aan voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie?

Dan gelden nieuwe verplichtingen voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de parkeerterreinen. De eigenaar van het gebouw of de vergunningshouder is verantwoordelijk om hieraan te voldoen. Kijk hier voor meer informatie!

Regelgeving

Volgens de Wegcode (artikel 70.2.1, 3°, h) moet een parkeerplaats die voorbehouden is voor elektrische voertuigen (bv. aan laadpalen) aangeduid zijn met een verkeersbord E9a 'parkeren toegelaten' (blauw bord met een witte P) met daaronder een bord waarop het symbool van een stekker is afgebeeld.

Deze combinatie van borden geeft aan dat parkeren op die plaats is voorbehouden voor elektrische voertuigen. Onder de noemer elektrisch voertuig vallen de voertuigen die 100% elektrisch zijn en plug-in hybrides. Vanaf 1 oktober 2022 moeten elektrische voertuigen die op een parkeerplaats met laadpunt staan, aan die laadpaal aangesloten zijn. Overtredingen worden eveneens beboet aan 58 euro. Als je natuurlijk de parkeerplaats langer dan de laadtijd bezet houdt, ben je weinig solidair met de andere E-rijders die hun voertuig willen laden...

Hier vindt u een overzicht van de openbare laadpalen in Landen.