Laadpunten voor elektrische auto's

Laad je elektrische auto op aan een laadpaal op het openbaar domein of je eigen terrein.

Openbare laadpunten

Hoe werkt het?

 • De palen zijn openbaar, maar niet gratis. Je betaalt de stroom met een laadpas of met je bankkaart. Die pas kan je gebruiken aan alle laadpalen van alle leveranciers.
 • Alleen elektrische auto's mogen parkeren op parkeerplaatsen met laadpalen.

 • De regels voor parkeren blijven gelden.

Waar?

 • via deze kaart
 • Landen - Stationsplein
 • Landen - Smeesterstraat (aan tunnel naar station)
 • Landen - Marktplein
 • Landen - Bovenpoortstraat (parking achter stadhuis)
 • Landen - Fabriekstraat
 • Landen - Molenbergstraat
 • Neerwinden - Neerwindenstraat (parking langs kerk)

Waar zijn er nog gepland? (uitrol vanaf juni 2023)

 • Landen - Hoek Pepijnstraat en Grumstraat
 • Landen - St-Norbertusstraat
 • Landen - O. Huysecomlaan (parking kinderdagverblijf)
 • Eliksem - Brouwerijstraat
 • Attenhoven - Attenhovenstraat (Hoek Witbornstraat)
 • Attenhoven - parking Rietgors
 • Attenhoven - Dorpsstraat

Zelf een oplaadpunt op de openbare weg aanvragen

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessieopdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende 2 jaar de uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten.

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:

 • U maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zelf moet u dan ook bewijs hiervan aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • U beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Uw aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250m wandelafstand van de woonst beschikbaar.

Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig. Hiervoor moet u bewijs aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
 • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de werkplaats beschikbaar.

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kunt u bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket .

Je aanvraag wordt getoetst aan bepaalde voorwaarden om zo een wildgroei aan laadpalen te vermijden. Zo komen o.a. enkel volledig elektrische wagens in aanmerking. Publieke laadpalen worden bij voorkeur geïnstalleerd op een centrale plaats, in de buurt van gesloten bebouwingen, op pleintjes of op locaties waar haaksparkeren geldt.