Ken jij de Landense jeugdraad?

De stedelijke jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de stad voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. De jeugdraad wil jongeren laten overleggen en samenwerken over het jeugdbeleid. Hiermee wordt niet enkel het jeugdwerkbeleid maar ook het jeugdwelzijnsbeleid bedoeld. De jeugdraad organiseert mee activiteiten en verschaft informatie die voor jongeren nuttig zijn.

De jeugdraad geeft op eigen houtje of op verzoek van het stadsbestuur advies over alles wat met kinderen, jongeren en het jeugdwerk te maken heeft. Dat kan gaan over subsidies voor het jeugdwerk en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte en zoveel meer. Op die manier kan de jeugdraad het beleid van het gemeentebestuur beïnvloeden.

Voor wie?

De jeugdraad bestaat uit de schepen van jeugd, plaatselijk erkende jeugdorganisaties, jeugdverenigingen, jeugdbewegingen, jeugdopbouwwerk, enz. Bovendien kan elke jongere tot 35 jaar zich aanmelden als vrijwilliger. Wacht dus niet langer en geef u op om uw stem te laten horen over de toekomst van de jeugd in Landen!