Interleuven

Het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 ยง 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente/stad.