Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Wat is intergemeentelijke samenwerking?

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten. Dit met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of meer gemeenten.

Welke wetgeving is van toepassing?

Decreet - Voor de intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen is het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 van toepassing.

Meer info