Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt, neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw lokaal bestuur. Deze aanvragen worden behandeld door de politiezone GETEVALLEI.

  • Aanvragen tot machtiging voor langdurig of blijvend gebruik van het openbaar domein moeten minstens één maand voor het begin van het gebruik worden ingediend.
  • Aanvragen tot kortstondig gebruik, zonder hinder voor het verkeer moeten minstens drie
    werkdagen voor het begin van het gebruik ingediend worden.
  • Aanvragen tot kortstondig gebruik, met hinder voor het verkeer moeten minstens tien
    werkdagen voor het begin van het gebruik ingediend worden.
 
 

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Meer info

PZ Getevallei
Politiepost Landen
Populierendreef 2 - 3400 Landen
tel. 011 884 884
pz.getevallei.vergunningen@police.belgium.eu

In het stadsmagazijn kan u tijdens de openingsuren signalisatieborden huren en afhalen. Aannemers moeten zelf zorgen voor hun signalisatiemateriaal.

Opgelet: er moet een waarborg betaald worden.