Inkomenscompensatievergoeding

Sinds 1 juli 2017 zijn de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage bij hinder door openbare werken vervangen door de nieuwe, eengemaakte hinderpremie. Sinds 1 januari 2018 kunt u voor die twee maatregelen geen aanvraag meer indienen.