Informatie voor handelaars - winkels open vanaf 1 december 2020

Vanaf dinsdag 1 december mogen alle handelszaken, uitgezonderd horeca en de contactberoepen, opnieuw hun deuren openen voor publiek.

Aan deze openingen zijn wel enkele belangrijke voorwaarden verbonden.

Voor alle handelszaken

Ongeacht of u tijdens de laatste lock-down geopend mocht blijven of moest sluiten, dit zijn de te volgen maatregelen:

  • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
  • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
  • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
  • Personeel krijgt een passende opleiding.
  • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
  • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
  • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden. Net zoals bij de vorige heropening kan u best op 1.5 meter afstand van elkaar wachtlijnen tekenen of kleven op de stoep voor uw winkel. Zorg er wel voor dat de wachtrij meegaat met de looprichting en niet tegen de looprichting ingaat.
  • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
  • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.

Opmerking: het grote verschil met de maatregels in vergelijking met de heropeningen in juni is dat U als winkelier verantwoordelijk bent voor de wachtrij voor u zaak. Ga bij drukte regelmatig eens kijken op uw stoep of de afstandregels en de mondmaskerplicht wordt opgevolgd.

Hoewel dit bij ons in Landen nogal meevalt zullen er altijd wel klanten zijn die de regels aan hun laars lappen, maak uw klanten duidelijk dat u verantwoordelijk bent voor uw wachtrij.

Bij het weigeren de maatregelen te volgen gaat u best niet in conflict, maar bel de hulpdiensten, dan heeft u uw plicht vervuld.

Uiteraard zal de plaatselijke politie controles uitvoeren op drukke momenten, maar ze kunnen niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn.

Voor handelszaken met een winkeloppervlakte van 400m² of groter

  • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien. OPGELET elke handelszaak waarvan de oppervlakte groter is dan 400m² moet een personeelslid hebben staan aan de ingang hun zaak om te controleren op de naleving van de hygiëneregels, en deze persoon mag slechts het aantal klanten binnenlaten dat is toegelaten per m² winkeloppervlakte. Handelszaken die gebruik maken van winkelkarren of winkelmandjes mogen enkel het aantal karren of mandjes aan de ingang van hun zaak laten staan naargelang het aantal klanten die zijn toegelaten
Elke handelszaak, ook deze buiten het centrum en in de deelgemeenten worden verplicht om het Covid-19 winkelplan bij het stadsbestuur in te dienen. Dit winkelplan kan u in bijlage vinden en moet ingevuld teruggestuurd worden naar npc@landen.be (noodplan cel).

Openingsuren en koopzondagen

De koopzondagen mogen doorgaan. Om de drukte te verspreiden is het misschien aangewezen om de openingsuren van de koopzondagen te verruimen. Bijvoorbeeld in plaats van te openen tussen 14 en 18 uur, te openen vanaf 10 tot 18 uur. Overleg dit met uw handelaarsvereniging of met enkele buren (handelaars) samen. Voor het centrum van Landen ligt de taak hier bij vzw Landen Leeft.

De hogere overheden laten momenteel eveneens toe de openingsuren van winkels in het algemeen te verruimen. Ga bijvoorbeeld vroeger open, of sluit later om drukte te vermijden. Als uitzonderingsmaatregel moet hiervoor geen afwijking op de openingsuren of sluitingsdagen worden aangevraagd bij uw gemeente.