IGO

Op de website van IGO kan u de meest recente statuten en de oprichtingsakte van de intergemeentelijke vereniging vinden.