Covid-19: maatschappelijke hulp

Materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp indien u uw dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kan betalen omwille van de coronacrisis:

  • hulp bij huisvesting (huur, huisvestingskosten, ... met uitzondering van de huurwaarborg)
  • hulp inzake energie¬†(facturen energieverbruik, ...)
  • psychosociale hulp (kosten van psycholoog, psychiater, ...)
  • hulp inzake gezondheid (tussenkomst in ziekenhuisfacturen, medicatie, aankoop van mondmaskers, gels, ...)
  • hulp inzake digitale toegankelijkheid (digitale ondersteuning, ...)
  • financiële hulp (onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten, ...)
  • basisbehoeften (transportkosten, kledij, bril, ...)
  • hulp voor families in moeilijkheden (kosten school, logopedie, kinderopvang, ....)

Voor wie?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis en die, na een persoonlijke en vertrouwelijk gesprek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Procedure

U dient een aanvraag voor een tussenkomst in via een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie en legt uw vraag voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst neemt een beslissing.