Zorgzame Buurten zoekt vrijwilligers voor huisbezoeken

Heb jij een hart voor senioren? Zie jij het zitten om alleenwonende senioren thuis te bezoeken voor een korte babbel? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

In het kader van Zorgzame Buurten doen wij momenteel huisbezoeken bij alle alleenwonende 65-plussers uit de regio Noordwest-Landen omdat we een aantal van deze senioren mogelijks niet bereiken via lokale verenigingen, activiteiten in de buurt en/of buurtbevragingen, terwijl zij net het meeste risico lopen op sociale isolatie en vereenzaming. Via deze huisbezoeken willen we in de eerste plaats contact leggen met de persoon in kwestie, peilen naar noden en behoeften en eventuele signalen oppikken.

Hoe voelen mensen zich in hun buurt? Wonen ze er graag en waarom wel/niet? Hebben ze contact met hun buren? Hebben ze een sociaal netwerk waarop ze kunnen terugvallen bij problemen (van vrienden, familie, …)? Weten ze bij welke instanties ze terecht kunnen in geval van nood? Nemen ze soms deel aan activiteiten in de buurt (en waarom wel/niet)? Is er iets waarover ze meer informatie willen (diensten, vrijwilligerswerk, …)?

Het huisbezoek is GEEN interview, bevraging, sociaal onderzoek maar WEL een gewoon gesprek, een observatie, een voelspriet uitsteken.

Als vrijwilliger heb je een signaalfunctie wat betreft de noden en behoeften van de buurtbewoners. Indien de buurtbewoner nood heeft aan verdere opvolging en/of doorverwijzing naar andere diensten, vult de vrijwilliger samen met hem/haar het doorverwijskaartje in. Wij nemen dan binnen de twee weken contact op met de persoon in kwestie. Zeer verontrustende situaties meldt de vrijwilliger onmiddellijk bij ons.

Voor wie?

Alle alleenwonende 65-plussers uit de regio Noordwest-Landen (Laar, Wange, Overwinden, Neerwinden, Ezemaal en Eliksem).

We hebben voor deze regio gekozen omwille van het landelijk karakter en de afwezigheid van zowel basisvoorzieningen (zoals een bakker, winkel, slager) als zorgvoorzieningen (dokter, apotheker).

Procedure

1. Verdeling bezoeken

De projectcoördinator verdeelt de te bezoeken buurtbewoners onder de vrijwilligers. Elke vrijwilliger wordt gevraagd om een 5-tal huisbezoeken te doen, gespreid over een periode van 4-5 weken, om de tijdsinvestering minimaal te houden.

2. Materiaalverdeling

Iedere vrijwilliger ontvangt de volgende documenten:

 • Infobundel
 • Vertrouwelijkheidsverklaring
 • Kopie aankondigingsbrief
 • Afsprakenkaartjes (in te vullen door de vrijwilliger)
 • Naam en adres te bezoeken buurtbewoners
 • Legitimatiebewijs
 • Doorverwijskaartjes
 • Gespreksleidraad
 • Invulfiches

3. Brieven

 • Alle buurtbewoners krijgen op voorhand een aankondigingsbrief in de bus (ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur). Deze brief bevat informatie over het project Zorgzame Buurten, de reden van de huisbezoeken, onze werkwijze, contactgegevens, enz. Buurtbewoners die geen huisbezoek wensen, kunnen ons dit telefonisch of via e-mail laten weten.
 • Ongeveer één week voor het huisbezoek, steekt de vrijwilliger een kaartje in de bus met opnieuw een korte toelichting van het project, zijn/haar naam en het moment (datum en tijdstip) waarop het huisbezoek zal plaatsvinden. Wanneer men liever geen bezoek aan huis wil of wanneer dit moment niet past, kan de persoon in kwestie met ons contact opnemen en dan spreken wij met jullie een nieuw moment af.
 • Indien een persoon niet thuis is op het moment dat het huisbezoek gepland stond of de deur niet opent, wordt er een tweede kaartje bij de buurtbewoner achtergelaten. Hierin staat dat de vrijwilliger is langs geweest, waarna een nieuwe datum voor het huisbezoek wordt voorgesteld. Indien de persoon dan opnieuw afwezig is of de deur niet komt openen, wordt er geen nieuwe poging meer ondernomen.

4. Afleggen bezoek

Iedere vrijwilliger ontvangt een gespreksleidraad waarin de belangrijkste thema’s, inclusief een aantal voorbeeldvragen, staan opgelijst. Na elk bezoek vult de vrijwilliger een fiche in met de belangrijkste bevindingen die uit het huisbezoek naar voren zijn gekomen.

Bedrag

De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding voor het geleverde werk. Wel voorzien wij een vergoeding voor de gemaakte verplaatsingen tussen de woonplaats van de vrijwilliger en de plaats van het huisbezoek (en terug) tegen het wettelijk vastgelegde tarief. De vrijwilliger vult hiertoe het voorziene onkostenformulier in.

Meer info

Meer info kan worden verkregen via jessica.rassart@landen.be of 011 69 05 15.