Hoppinpunt Landen Station

Lokaal bestuur Landen en de provincie Vlaams-Brabant huldigden op 18 september het eerste Hoppinpunt op het grondgebied van de stad in. Dit Hoppinpunt is gelegen aan het station van Landen.

Een Hoppinpunt is een knooppunt waar verschillende vervoersvormen, zoals de fiets, het openbaar vervoer en wagens, samen komen. Je kan er overschakelen van het ene op het andere vervoersmiddel. Hierdoor kunnen reizigers vlot het geschikte vervoersmiddel gebruiken om een verplaatsing te maken.

Eerste Hoppinpunt in Landen
Het Hoppinpunt biedt verschillende duurzame vervoersoplossingen aan, waaronder kwalitatieve fietsenstallingen met ruimte voor buitenmaatse fietsen, deelfietsen van Blue Bike, trein- en busverbindingen, twee elektrische deelwagens, een laadpaal, een informatiezuil en parkeerplaatsen. Langs de fietsparking van de NMBS werd ook een pakketautomaat geplaatst.

Niet alleen aan de voorkant van het station zijn er nieuwe functies bijgekomen, er werd ook aandacht besteed aan de achterzijde van het station voor de mensen die vanuit zuidelijke richting komen. Ter hoogte van de spoortunnel wordt met de hulp van Interleuven een nieuwe fietsenstalling geplaatst. 


Via Hoppinpunten stimuleert Vlaanderen de duurzame mobiliteitsopties. De bedoeling is om een kwalitatief en gebiedsdekkend netwerk van Hoppinpunten te realiseren in heel Vlaanderen.