Herinrichting Karolingerslaan en kruispunt Hannuitsesteenweg

Het stadsbestuur plant in samenwerking met Fluvius, wegenis- en rioleringswerken langsheen de Karolingerslaan en een deel van de Kalsbergstraat, alsook de herinrichting van het kruispunt met de Hannuitsesteenweg.

Op dit moment loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning en zoeken we een aannemer om de werken uit te voeren.

Wat zullen we concreet doen?

Het project omvat de aanleg van fietspaden langs de Karolingerslaan/Wingbergstraat. Deze zuidoost/noordwest gerichte fietsas verbindt de RAVeL-route 127 langs de Hannuitsesteenweg met de RAVeL-route 147 die gelijk loopt met het fietsknooppuntsegment 81-19. Het fietspadenproject realiseert de missing link in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Het project start op de aansluiting van de Koningin Astridlaan met de N283-Hannuitsesteenweg. Deze kruising wordt volledig heringericht. Hierbij wordt de vrij liggende bouwkavel, aan de noordwestzijde van de aansluiting, bij het openbaar domein opgenomen. De verharding breidt op deze locatie uit voor de aanleg van de fietspaden, voor de inrichting van de bushalte en voor de optimale aansluiting van de Koningin Astridlaan.

Het wegsegment van de Koningin Astridlaan tussen de N283 Hannuitsesteenweg en de St. Norbertusstraat blijft behouden conform de bestaande toestand. In een latere fase zullen hier fietspaden aangelegd worden. De uitwerking wordt naar de toekomst verschoven omdat Fluvius een gescheiden rioolstelsel zal ontwerpen.

In het wegsegment van de Karolingerslaan tussen de kruising met de St.Norbertuslaan en de Kalsbergstraat worden aan weerszijden van de rijweg aanliggende verhoogde fietspaden voorzien. De fietspaden worden doorgetrokken naar de aanzet van de Kalsbergstraat, waarbij het kruispunt zelf wordt heringericht om veilige fietsoversteken te kunnen garanderen. De kruising Karolingerslaan/Kalsbergstraat wordt heringericht met middengeleiders en oversteekplaatsen voor fietsers. Plaatselijk wordt de rijweg aangepast om de verbinding tussen de nieuwe inrichting en de bestaande rijweg te kunnen realiseren.

In dit wegsegment en in een gedeelte van de Karlsbergstraat wordt de rijweg opgebroken voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. De riolen komen onder de rijweg te liggen, na de werken wordt de rijweg hersteld binnen zijn bestaande begrenzing.

In het wegsegment van de Karolingerslaan tussen de Kalsbergstraat en de Raatshovenstraat en in de Wingbergstraat tussen de Raatshovenstraat en de RAVeL-route 147 wordt respectievelijk aan de zuid- en de westzijde van de weg een vrij liggend dubbelrichting fietspad aangelegd. Het fietspad sluit aan op de haakse Roosveld waar, op de aanzet van de weg, aan weerszijden van de rijweg een nieuw vrij liggend fietspad wordt aangelegd.

Bijkomend wordt de rijweg van de Raatshovenstraat, die de verbinding maakt tussen de Karolingerslaan en de Wingbergstraat, verschoven in de richting van het militair domein. Het verkeer over de Karolingerslaan en de Wingbergstraat naar Roosveld zal voorrang krijgen, zodat er een vlotte doorstroming naar het industrieterrein is.

Tot slot wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd in de Karolingerslaan, waarbij het afstromend hemelwater via de regenwaterriolen naar een bekken wordt geleid. Dit bekken wordt ingeplant onmiddellijk aansluitend bij de 2de cat. waterloop De Zeyb. De bedding van deze waterloop wordt aan de noordzijde van de Karolingerslaan bijkomend verdiept om wateroverlast in de afwaartse woongebieden van Landen te vermijden.

Voor wie?

Heeft u concrete vragen omtrent dit project, aarzel niet om contact op te nemen met onze dienst!