Help de bijtjes, zaai bloemen!

Alle kleuters en kinderen van de lagere scholen in Landen kregen van de stad een zakje bloemenzaad. Op die manier wil Landen oproepen om de bijtjes te helpen.

Waarom moeten we de bijen helpen?

Bijen zijn de belangrijkste natuurlijke bestuivers van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. De voorbije jaren ging de bijenpopulatie sterk achteruit door ziektes, parasieten en voedseltekort. Om de bijen te helpen, zijn er veel stuifmeelrijke bloemen nodig! Stuifmeel en nectar zijn immers hun ideale maaltijd. Hierin zitten eiwitten, vetten en vitaminen die de ontwikkeling van de bijen stimuleren. Vandaar de vraag om zo veel mogelijk bloemen te zaaien!

Voordelen van het bloemenzaadmengsel

Eén zakje is goed voor 40m² en bevat klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of koriander. Dit zijn éénjarige planten om te zaaien in een bloemenakker.

Het aangeboden mengsel 

 • is aangepast aan onze bodem.
 • onderdrukt ongewenste onkruiden
 •  verhindert erosie
 •  is een goede bodemverbeteraar en stimuleert het bodemleven.
 •  heeft bloemen voor alle soorten bloembezoekende insecten.
Wanneer zaaien?

April en mei zijn ideale maanden om te zaaien. Hoe later op het jaar je zaait, hoe later de bloemen bloeien, en hoe langer er een voedselvoorraad is voor de bijen. Zaaien kan ook nog in september, met opkomst in de volgende lente.

Hoe zaaien?
 • Voorbereiding van de grond
  • verwijder netels en distels.
  • gebruik geen herbiciden want die verminderen de kiemkracht van het bloemenmengsel.
  • ploeg of spit en frees of hark de bovengrond lichtjes.
 • Inzaaien en onderhouden
  • zaai vanaf april t/m september-oktober: 20 gram zaad volstaat voor 40m².
  • meng de zaden met zand, om gemakkelijker in te zaaien.
  • gebruik de drievingermethode: de zaden rusten in de holte van de handpalm en glijden langs wijs-, midden- en ringvinger.
  • hark of eg de bovengrond lichtjes na het inzaaien. De zaden ontkiemen het best in het donker en verstopt voor vogels..
  • wacht met inzaaien bij extreme droogte tot het weer regent.

Blijft het voorjaar droog? Zaai dan in september-oktober, met sneller resultaat in het voorjaar.

Bouw bijen- en insectenhotels

Bijen heeft naast voedsel ook behoefte aan een nest, liefst in de nabijheid van bloemrijke planten.

 • Plaats bijenhotels of -kastjes in de tuin.
 • Laat dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen liggen.
 •  Boor zelf gaten in houtblokken.

Bezorg ons zeker een foto van de aangelegde bloemenweide en de locatie (stuur maar door naar milieu@landen.be). Zo kunnen we deze registreren en de impact van onze actie opvolgen.

Via de bedeling van zakjes bloemenzaad wil de stad Landen over haar ganse grondgebied kleine bloemenweides laten ontspringen. Afhankelijk van het succes zal deze actie jaarlijks herhaald worden of zelfs uitgebreid worden.

Landen zal binnenkort ook een wilde bijenplan opstellen zodat de technische dienst op een nog meer verantwoorde manier het openbaar groen kan onderhouden. Uit studies door Natuurpunt blijkt immers dat er zich zeldzame bijensoorten bevinden op Landens grondgebied. De uitvoering van dit wilde bijenplan zal zorgen voor een verdere inventarisatie van de aanwezige soorten. Waarna er ondersteunende maatregelen getroffen zullen worden om deze populaties verder te beschermen en te stimuleren.

Door zowel haar burgers met de zakjes bloemenzaad de kans te geven om actie te ondernemen en dit zelf ook te doen met het wilde bijenplan, hoopt de stad Landen een goede stap te ondernemen om de bijenpopulatie en de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven.