Heelbeen, eentje om te koesteren

Het lokaal bestuur Landen heeft samen met Natuurpunt een infobord onthuld aan de begraafplaats te Neerwinden. Deze begraafplaats is één van de laatste vindplaatsen van het plantje heelbeen en zelfs de grootste vindplaats in Vlaanderen. Het bord geeft meer uitleg over het unieke aspect van deze locatie.

Heelbeen groeit van nature op schrale leem- en zandleemgrond met een open kruidvegetatie. Tot WO II vond men heelbeen veelal op weinig bemeste akkers met wintergraan. Zoals zoveel andere akkeronkruiden die vroeger heel algemeen waren, is ook heelbeen volledig verdwenen uit het landbouwgebied door het gebruik van herbiciden.

Heelbeen heeft zich kunnen vestigen op en rond de begraafplaats in Neerwinden omwille van enkele gunstige omstandigheden voor het plantje: een door de middagzon opgewarmde, vrij steile berm, een licht uitgeloogde leembodem, geen invloed van pesticiden en een juist beheer door de stad.

Dankzij deze gunstige factoren vind je op de begraafplaats van Neerwinden naast heelbeen ook een hele reeks andere mooie planten zoals hoenderbeet, grote en gladde ereprijs, vroegeling, grote leeuwenklauw, sint-janskruid, schapenzuring, … Deze omstandigheden zorgen er ook voor dat op de berm een aantal soorten solitaire bijen leven die nectar en stuifmeel halen uit de bloemen en nestgelegenheid vinden in de steile wand van de berm. M

Wie nu op zoek gaat naar heelbeen, zal het plantje niet vinden. Heelbeen is immers een vroegbloeiende winterannuel (bloeiperiode maart – april) die na de bloei afsterft en in de herfst weer kiemt. In het voorjaar van 2023 organiseren we in samenwerking met Natuurpunt met als focus dit kleine bijzonder plantje.