#PlekVrij

Landen is solidair met Oekraïne!
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi roept burgers op om tijdelijk onderdak te bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een definitieve plaats om te wonen.
Denk jij er aan om tijdelijk onderdak aan te bieden aan gezinnen op de vlucht? Vul dan dit formulier in.


Wij maken een lijst van alle beschikbare opvangplaatsen en bezorgen deze aan de hogere overheid zodat zij de plaatsing verder kunnen coördineren.

Landen kiest er voor om vluchtelingen uit Oekraïne oprecht welkom te heten en op te vangen binnen de warmte van particuliere gezinnen in plaats van geïmproviseerde opvang te organiseren in leegstaande gebouwen en woningen.
De stad neemt een coördinerende rol op in de hulpverlening en opvang van vluchtelingen. Landen houdt zich wel klaar om desgevallend zelf grotere stromen Oekraïense vluchtelingen op te vangen, mocht de nood zich hiervoor aandienen

Nog vragen? plekvrij@landen.be

Op zoek naar meer info?

Brussel, 4 maart 2022

De Federale overheid lanceert vandaag een informatiewebsite. Het doel van de website is om alle informatie over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land te centraliseren. De overheid opent daarnaast ook een informatienummer.

Referentiewebsite

Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Verschillende overheidsdiensten werken samen om deze informatie te bundelen. De komende dagen en weken zal de inhoud verder worden aangevuld.

Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,…

Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

Callcenter

Daarnaast opent de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02/488 88 88 van 9u tot 17u.