Groetjes vanuit WZC Oleyck

Woonzorgcentrum Oleyck blijft gesloten voor bezoek tot en met 19 april! We volgen hierin de aanbevelingen van het Agentschap Zorg & Gezondheid voor de woonzorgcentra. Deze maatregelen gaan meteen van start en worden bijgesteld op het ogenblik dat de situatie zou veranderen.

Alle kleine attenties om de dag van onze bewoners en personeel op te fleuren zijn welkom! Een kaartje, brief of tekening kan hen al ontzettend veel deugd doen. Je kan deze achterlaten in de inkomsas van het woonzorgcentrum of opsturen per post.

Er zijn gelukkig nog geen besmettingen onder de bewoners. Nieuwe bewoners en bewoners die bijvoorbeeld hoesten blijven wel preventief enkele dagen op hun kamer. Dit is wat strenger dan wat het Agentschap Zorg & Gezondheid voorschrijft, maar we nemen liever geen onnodige risico's.

De werking en de personeelsbezetting op de afdelingen van het woonzorgcentrum verloopt nog steeds normaal en de activiteiten gaan in kleine groepjes door op de afdeling met inachtneming van de richtlijnen over social distance. Deze week stonden o.a. beweging, relaxatie, tai-chi en pictionary op het programma. We hebben een echte lentesfeer in huis gehaald dankzij wat paasdecoratie.

De bewoners maken het goed en kunnen de situatie relativeren. Velen van hen hebben al ergere tijden meegemaakt. Eén quote die het relativeringsvermogen goed weergeeft en ook wel een glimlach op ons gezicht toverde, willen we jullie niet onthouden: "We zijn gezond, we hebben goei eten, we hebben nog wat 'kompanie' en de Duitsers zitten niet achter ons aan."

Iedereen zet een tandje bij om onze bewoners in de watten te leggen. We willen de familieleden danken voor hun begrip en steun. Maar ook de steun van de verenigingen is hartverwarmend: zo werden we op taart getrakteerd door de parochiefederatie, op wafels door de jeugdconcertband en op paaseitjes van samana. Deze acties doen de bewoners en de personeelsleden ontzettend veel deugd. Of dat een goede zaak voor onze lijn is, is wat anders... Gelukkig zorgt onze keukenploeg voor extra vitamientjes!

Praktische afspraken was & boodschappen:

De regeling voor het brengen en ophalen van de bewonerswas en voor het brengen van boodschappen werkt als volgt:

  • Enkel op weekdagen tussen 14 en 16 uur kan je proper linnen achterlaten in de inkomsas met vermelding van naam + kamernummer
  • Enkel op weekdagen tussen 14 en 16 uur kan je goederen deponeren in de box in de inkomsas met vermelding van naam + kamernummer
  • Vuil linnen kan je ophalen in de inkomsas na afspraak via het onthaal op het nummer 011 88 02 10, en dit enkel op weekdagen tussen 14 en 16 uur.

Beperk dit tot maximaal 1 dag per week op een vaste dag. Alle mantelzorgers en familieleden hebben hiervoor een attest van essentiële verplaatsing gekregen. 

Praktische afspraken contact:

  • Familieleden van onze bewoners kunnen telefonisch contact opnemen met het woonzorgcentrum. 
  • Ook skypen is mogelijk. Om de dagelijkse zorg en werking niet in het gedrang te brengen, willen we wel vragen om dit te beperken tot 1 keer per week. Je kan een afspraak aanvragen via het WZC-onthaal door een mailtje te sturen naar oleyck@ocmw.landen.be (vergeet niet je naam, telefoonnummer en het mailadres te vermelden waarop je gecontacteerd kan worden). Het personeel bekijkt op welk moment dit het best past.
  • Binnenkort starten we ook met videoboodschappen via Whatsapp. Dit is allemaal nog wat nieuw voor ons, dus we zijn nog aan het bekijken hoe we dit best aanpakken. 
  • Voor palliatieve bewoners wordt er individueel bekeken hoe familieleden waardig afscheid kunnen nemen.