Gratis sms-service

De stad Landen beschikt over een gratis sms-service waarbij wij onze inwoners via korte berichtjes informeren, bijvoorbeeld over een stroompanne, een brand, extra huisvuilophaling, ...

Voor wie?

Inwoners van stad Landen kunnen zich gratis inschrijven voor deze sms-service aan de onthaalbalie in het stadhuis of via mail naar info@landen.be.