Gratis vrijwilligersverzekering

De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is op 1 april 2019 veranderd.

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis vrijwilligersverzekering. 

Vanaf 1 april 2019 zijn de erkenningscriteria, het reglement en de polis van de gratis vrijwilligersverzekering veranderd.

De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel. Organisaties die nog in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 april hun nieuwe erkenningsnummer aanvragen. Ze krijgen na goedkeuring beschikking over 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. Na die periode kunnen ze hun erkenning verlengen. 

Iedere vrijwilligersorganisatie is verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.

De stad Landen biedt via de Vlaamse overheid een gratis vrijwilligersverzekering aan. 

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. 

Voor wie?

De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven, of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties en vooral van zij die wettelijk minder goed beschermd zijn, zoals bvb
 » een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub, ...

» een vzw die net opgestart is: tijdens de oprichting van de vzw en het eerste jaar van je werking kan je gebruik maken van de gratis verzekering. Zo heb je tijd om zelf een goede polis af te sluiten. Je krijgt daarvoor tips op www.vrijwilligersverzekeren.be

» een vzw of stichting zonder betaald personeel » een lokale afdeling van een koepel*, zoals een afdeling van KVG, Femma, s-plus, … kan gebruik maken van de verzekering voor extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht.

Voorwaarden

De organisatie kan per 12 maanden gratis maximum 1000 vrijwilligersuren verzekeren. Een vrijwilligersuur is elk uur dat 1 vrijwilliger verzekerd is. Dit is veel efficiënter dan het systeem van mandagen. Je moet deze uren telkens ten laatste 48 uur vooraf aangeven via gratisvrijwilligersverzekering.be, en kan deze tot 48 uur voor het startmoment ook nog aanpassen.

Je geeft daarbij het startuur van de activiteit op, dus let wel op als je het tijdstip van de activiteit nog wijzigt, dan moet je dit ook online aanpassen. Uren die je niet opgebruikt hebt, kan je niet overdragen naar het volgende kalenderjaar. 

De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie.

De verzekering biedt waarborgen - zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten - voor: » Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid

» Rechtsbijstand

» Lichamelijke ongevallen

Procedure

Om van de gratis vrijwilligersverzekering te genieten, moet je eerst je organisatie laten erkennen als vrijwilligersorganisatie. Dit doe je via het digitaal loket op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

Contacteer het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw:

  • e-mail verzekering@vsvw.be 
  • of bel op werkdagen, behalve woensdag, tussen 9 en 17 uur naar 03/218 59 01

Organisaties kunnen een nieuwe erkenningsaanvraag doen vanaf 1 april, via www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Ze vinden daar alle informatie, kunnen zich registreren en na goedkeuring hun activiteiten beheren op dit platform. 

Voor meer informatie kan je terecht op www.vrijwilligersverzekeren.be of verzekering@vsvw.be!