Getesnippers

Project Getesnippers 

De stad Landen neemt deel aan het Lokaal Klimaatproject ‘Getesnippers’ in samenwerking met Geetbets, Hoegaarden, Linter, Zoutleeuw, Interleuven, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Boerennatuur Vlaanderen.

De partners zetten samen een valorisatieketen op voor de reststromen biomassa die vrijkomen bij het landschapsbeheer en voeren de werken uit binnen duurzame beheerplannen van deze houtige landschapselementen. Ook de plaatsing van een biomassa-installatie in een lokaal gemeentelijk gebouw wordt deels gefinancierd binnen dit subsidieproject zodat de lokale Getesnippers ook een lokale nuttige toepassing krijgen.

Ook de houtige biomassa die vrijkomt bij fruittelers en landbouwers maakt deel uit van deze valorisatieketen en om dit organiseren lanceert Landen een nieuw premiereglement.

Premiereglement

De stad verleent een premie voor haksel- en transportwerken van houtige landschapselementen bij landbouwers en fruittelers van de gemeente. Het premiereglement mikt o.a. op het periodiek afzetten van houtkanten maar ook het rooien van fruitbomen kan hiervoor in aanmerking komen. De verkregen biomassa krijgt vervolgens een nuttige toepassing binnen een lokale biomassaketen door stamhout te gebruiken als materiaal, snippers te gebruiken als bodemverbeteraar, bodembedekker of als energetische snipper in een verwarmingsinstallatie. De aanvragen worden gebundeld en er wordt een gezamenlijke uitvoerder aangesteld voor de verschillende werken in de regio. Hierdoor wordt de aanvrager (landbouwers en fruittelers) ontzorgd en bekomen de individuele aanvragers bovendien een betere prijs. 

Meer info over de procedure, de voorwaarden, e.d. kan u in het premiereglement lezen onderaan de pagina.

De premie moet op voorhand aangevraagd worden en dat kan u doen via deze link

U kan eveneens een papieren formulier verkrijgen bij de dienst milieu/landbouw.