Geplande werken in de Beemden

Het parkgebied De Beemden met zijn natuurlijk speellandschap en de visvijver is een stukje natuur waar het aangenaam vertoeven is. Steeds meer bezoekers uit Landen en omstreken vinden hun weg naar de Beemden. Er is ook een zone voor campers voorzien.

In 2021 moesten er drastische snoeiwerken uitgevoerd worden op het eilandje in de visvijver en werd het dood hout verwijderd. Vorig jaar gebeurde een eerste aanplant van kleurrijke planten en bomen op en aan de talud van de visvijver. Deze aanplant wordt dit jaar nog verder uitgebreid.

De kleine vijver ter hoogte van de parking is momenteel zo fel dichtgeslibd dat het natuurlijk visbestand er bijzonder klein geworden is. De bladeren van de omliggende bomen hebben in de loop van de jaren een zuurstoftekort in de vijver veroorzaakt. Een kap van de omliggende bomen is dan ook noodzakelijk om dit probleem aan te pakken. Deze werken starten op 24 januari en zullen vóór februari uitgevoerd zijn. Uiteraard worden na de kap opnieuw jonge bomen aangeplant ter compensatie van deze kap.

De herstelling van de oever van de visvijver staat ook dit voorjaar op het programma. Dit zal gefaseerd verlopen waarbij er steeds zal gezorgd worden dat de hinder voor de vissers beperkt blijft.

Het verharde wandel- en fietspad langs het natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt, is eveneens aan vernieuwing toe. Er wordt hier een nieuw waterdoorlatend wandel- en fietspad aangelegd. De werken zijn voorzien in maart-april. Hierdoor zal de toegang naar de Beemden via deze weg tijdelijk verhinderd zijn. Deze werken zullen wellicht voltooid zijn voor aanvang van de zomervakantie.

Er liggen nog enkele ideeën op tafel om van De Beemden een park- en natuurgebied te maken waar recreatie, beleving en natuur hand in hand gaan. Wij houden jullie op de hoogte.