Geïntegreerd Breed Onthaal

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid is de uitbouw van het Sociaal huis en de ontwikkeling van het Geïntegreerd Breed Onthaal, en dit met het oog op het verhogen van de toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en het aanpakken van de onderbescherming.

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) heeft twee belangrijke doelen: een brede en herkenbare toegang tot hulp realiseren én inzetten op de strijd tegen onderbescherming. Op deze manier willen we binnen de eerstelijnszone de grondrechten van elke burger waarborgen, en in het bijzonder die van de meest kwetsbare personen.

GBO ELZOH wil binnen de projectoproep aandacht geven aan kwetsbare gezinnen in onze regio. We willen kwetsbare gezinnen meer bereiken en dit zowel vanuit een preventief als curatief standpunt. Hiertoe zetten we met het GBO in op inventarisatie van de reeds aanwezige hulp- en dienstverlening, inventarisatie van nodige en mogelijke partners, het in kaart brengen van vindplaatsen waar hulpverleners in contact kunnen komen met mensen die mogelijk hulp nodig hebben maar de stap niet zelf zetten, het detecteren van noden zowel bij de beoogde doelgroep als bij professionele hulpverleners en vrijwilligerswerkingen, het vormgeven aan een gezamenlijke visie en basisvaardigheden om aan de slag te gaan met kwetsbare gezinnen binnen het kernpartnerschap GBO, en het opzetten van outreachende en vindplaatsgerichte acties. 

Het werkingsgebied beslaat de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland (ELZOH). Hierin zijn alle 9 gemeenten opgenomen: Tienen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken, Boutersem, Hoegaarden, Glabbeek en Landen. De lokale besturen van de 9 gemeenten van het werkingsgebied maken samen met het CAW Oost-Brabant en de Diensten voor Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten deel uit van het samenwerkingsverband. Het lokaal bestuur van Landen vraagt namens het samenwerkingsverband GBO de subsidie aan en treedt op als penhouder.