Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - Parkeren - Duurzame mobiliteit

Op 27 juni 2023 werd het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘ Parkeren – Duurzame Mobiliteit’ door de gemeenteraad van de stad Landen voorlopig vastgesteld.

Er werd reeds een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/08/2023 t.e.m. 21 september 2023 en de nodige adviezen werden overgemaakt.

Op dit ogenblik worden de opmerkingen en bezwaren behandeld.

Via onderstaande link kan u het ontwerp van de stedenbouwkundige verordening 'Parkeren - Duurzame mobiliteit' zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad downloaden.

Ontwerp stedenbouwkundige verordening: Parkeren - Duurzame Mobiliteit.