Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Om haar visie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan juridisch te vertalen en om waar nodig bestemmingswijzigingen van gronden door te voeren, maakt de gemeente ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP bevat bestemmingskaarten en stedenbouwkundige voorschriften. Op basis hiervan kunnen stedenbouwkundige vergunningen worden afgetoetst.

Via de kaart kan u de grafische plannen en de bijhorende voorschriften raadplegen