Gemeentebelasting op de inzameling en verwerking huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, als inzameling op het recyclagepark