Hevige regenval van 5 juni 2022 in Landen erkend als ramp

Hevige regenval van 5 juni 2022 in Landen is erkend als ramp

Op 5 en 6 juni 2022 heeft hevige regenval met overstromingen tot gevolg, schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Heeft u schade geleden in een van de gemeenten waar de hevige regenval erkend is als ramp, dan kunt u een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. U heeft tot 29 februari 2024 om een aanvraag in te dienen.

Schadevergoeding Rampenfonds

In sommige gevallen kunt u bij het Rampenfonds een schadevergoeding aanvragen voor goederen die niet verzekerbaar zijn door uw eigen brandpolis eenvoudige risico’s.
 

Voor welke schade kan een tegemoetkoming aangevraagd worden?

Bij algemene schade komen goederen die verzekerd kunnen worden via een brandpolis eenvoudige risico’s niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Opgelet: Het is mogelijk dat bepaalde goederen in uw polis zijn uitgesloten van een vergoeding, maar als ze in theorie verzekerbaar zijn, kunt u geen vergoeding aanvragen bij het Rampenfonds voor schade aan die goederen.

Meer informatie vindt u op de website van het VRF.

Wanneer en hoe kunnen schadelijders een tegemoetkoming aanvragen?

Schadelijders moeten een aanvraag indienen voor het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

De aanvraag kan het best ingediend worden via het e-loket op de website van het VRF. Het is belangrijk dat de schadelijders de geleden schade omstandig beschrijven en een gedetailleerde raming van de schade opmaken. Ze moeten bij de aanvraag ook alle relevante documenten voegen die de schade kunnen verduidelijken en staven.

Schadevergoeding aanvragen

Bij vragen of twijfels neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar.