Energieloze nachten

Sinds vorige winter dooft onze straatverlichting tussen 23 uur en 5 uur, behalve op vrijdag en zaterdag. Een van de energiebesparende maatregelen om de stijgende kosten tijdens de energiecrisis het hoofd te bieden.

Meerdere lokale besturen hebben dit uurschema geëvalueerd, en uit de feedback is gebleken dat een aanpassing wenselijk is. In samenwerking met Fluvius werden de afspraken rond de ‘energieloze nachten’ daarom verder verfijnd.

Vanaf 09/10 zal ook Landen daarom overschakelen naar de nieuwe uren van energieloze nachten: tijdens weekdagen doven we het licht van 00u tot 5u, en op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond laten we het licht aan.

Op de gewestwegen verandert er niets. Daar blijft de openbare verlichting ook ’s nachts branden.

Ondertussen gaan we verder met het verLEDding van onze openbare straatverlichting!

Fluvius voert deze werken gefaseerd en gespreid over de dorpen uit. Tegen het eind van dit jaar zal ongeveer 75% van onze verlichting aangepast zijn. Eind 2028 moet alle openbare verlichting in onze stad verled zijn, maar wij ijveren om dat tegen 2025 te realiseren. Via deze versnelde ombouw mikken we vooral op een forse daling van het energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.