Energiebesparing lokaal bestuur Landen

De stijgende energieprijzen laten zich steeds meer voelen, ook voor het lokaal bestuur in Landen. Net als vele particulieren, bedrijven en verenigingen heeft Landen een analyse gemaakt van de maatregelen die het kan nemen om te besparen op het energieverbruik.

Lokaal bestuur Landen neemt reeds deel aan het SURE2050-traject, waar een strategisch vastgoedplan opgesteld wordt om in 2050 over een duurzaam, CO2-neutraal patrimonium te beschikken. In het strategisch vastgoedplan gaat het om adaptatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld renovaties en energetische aanpassingen aan de gebouwen, die het verbruik en CO2-uitstoot in de strijd tegen de klimaatcrisis moeten doen dalen.

Door de energiecrisis en de hoge prijzen was echter een actieplan om op korte termijn het verbruik terug te dringen noodzakelijk. Dit actieplan bevat vooral mitigerende maatregelen die een directe impact hebben op het verbruik. Hieronder een korte greep uit dit actieplan.

  • Het zwembadgebouw zal volledig gesloten worden. De burelen van de sportdienst worden elders ondergebracht.
  • Breder gezien over alle kantoren wordt gestreefd naar een optimale ruimtebezetting door het personeel, zodat vrijgekomen verdiepingen en ruimtes tot een minimale verwarming teruggebracht worden.
  • De kantoren waar personeel actief is, zullen maximaal tot 19C° verwarmd worden.
  • Er worden eveneens sensibiliserende acties ondernomen bij het personeel om op elk onnodig verbruik te letten en dit te vermijden.
  • Dit zal onder meer gebeuren door het aanstellen van een energiecoach.
  • Ook een aantal retributiereglementen zullen in dit kader opnieuw onder de loep genomen worden.
  • Een grote besparing zal ook gehaald worden uit het doven van de straatverlichting tussen 11 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens.

Lokaal bestuur Landen was met SURE2050 al aan de slag om het verbruik op lange termijn terug te dringen. Met het voorliggend actieplan zullen we op veel kortere termijn reeds resultaten behalen. Beide plannen zijn en blijven uiteraard onlosmakelijk verbonden met elkaar en zullen leiden naar een duurzaam lokaal bestuur Landen.