Energiebesparende maatregelen: lichten uit!

Het energieprijzendebat is actueler dan ooit. Ook voor lokale besturen wordt de druk op de meerjarenplanning enorm. Zo betaalde Landen bijvoorbeeld in 2021 ongeveer 130.000 euro voor de straatverlichting, terwijl de kosten voor 2022 op 465.000 euro worden geraamd.

 
Uitrol energieloze nachten

Landen neemt maatregelen om de toenemende energiekosten aan te passen. Om de stijgende kostprijzen in te perken gingen we in overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – om energiebesparende maatregelen te treffen, niet alleen binnen onze eigen gebouwen, maar ook op het openbaar domein.

In samenspraak met onze buurgemeenten zullen we een energiebesparing realiseren via het doven van de openbare verlichting tijdens de nacht, vanaf 23 uur tot 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Deze regeling gaat in vanaf 1 december.

! Fluvius ondervindt momenteel problemen bij de voorbereiding van de uitrol van de “energieloze nachten”. Door de nieuwe programmeringen zijn er blijkbaar straten waar de openbare verlichting nu overdag brandt en ’s nachts dooft, wat uiteraard niet de bedoeling is. Fluvius probeert deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Geen nieuw fenomeen

In verschillende steden en gemeenten, net als in onze buurlanden, wordt de straatverlichting al jaren gedoofd. Het doven heeft niet alleen een gunstig effect op de financiën maar ook op het milieu en zorgt voor minder lichtvervuiling. Door de stijgende energieprijzen is het aantal steden en gemeentes waar de straatverlichting gedoofd wordt exponentieel toegenomen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zette deze maatregel zelfs op nummer 1 omdat er ‘nood is aan snelle actie’. Andere maatregelen (bv. het klimaatneutraal maken van gebouwen) zijn moeilijker te realiseren doordat ze tijdsintensiever zijn en minder netto winst opleveren.

Veiligheid

Veel mensen associëren duisternis met gevaar en menen dat het veiligheidsgevoel erop achteruit gaat. De ervaring van andere gemeenten (waarin de straatverlichting al jaren gedoofd wordt) leert ons echter dat er geen reden tot paniek is. Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen. Inbrekers vallen beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn.

Gewestwegen

Op de gewestwegen zal de verlichting wel blijven branden, dat is een beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer. Om die reden zal hun installaties afgekoppeld worden van de gemeentewegen. Deze technische aanpassingen zullen naar alle waarschijnlijkheid doorgevoerd zijn eind november. Op sommige plaatsen zal deze technische aanpassing echter niet mogelijk zijn, waardoor voor sommige gemeentewegen de openbare verlichting samen met de openbare verlichting op de gewestwegen zal blijven branden.

De stad zal het verbruik van deze verlichting op de gemeentewegen doorrekenen aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Sobere kerst

Dit jaar kiest Landen voor een sobere, energiezuinige maar toch gezellige kerstverlichting. Er worden geen extra materialen gehuurd of aangekocht.