LANDEN BREEKT UIT - Herinrichting Eikkapellaan

Stad Landen werd geselecteerd als één van de ambitieuze Vlaamse steden en gemeentes die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid van de Vlaamse Regering en de Blue Deal.

Het lokaal bestuur wil met dit project door middel van enkele strategische onthardingsprojecten diverse knelpunten aanpakken en opportuniteiten grijpen. Zo kunnen we werk maken van het transformatieproject “Veerkrachtige stadsvallei Landen!”. Met het uitvoeren van het Transformatieproject en de Quick-Win projecten gaan we Landen en de gemeenten stroomafwaarts beter kunnen wapenen tegen de effecten van de klimaatsverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast.

De wegindeling van de Eikkapellaan biedt heel wat opportuniteiten om het project te versterken en een verbetering van het kwalitatief ruimtegebruik te realiseren. We zullen daarbij de site aan de kapel terug vergroenen.

Woensdag 14 juni trokken wij naar de buurt om onze ideeën met jullie te delen.