Een waterwijze wandeling doorheen Landen, neem deel!

De klimaatverandering is ook voelbaar in Landen. De neerslagpatronen veranderen, waardoor droogte en overstromingen jammer genoeg niet onbekend zijn voor veel inwoners van Landen. Maar hoe ontstaat wateroverlast? Waarom kampt een land als België met een gematigd klimaat met periodes van droogte? En hoe zorgen we ervoor dat een stad als Landen in de toekomst wel de gevolgen van de klimaatverandering kan opvangen? 
Landen, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Join For Water slaan de handen in elkaar en organiseren op zaterdag 3 juni 2023 een waterwandeling doorheen de stad om dieper in te gaan op de lokale en globale waterproblematiek.

Deze waterwandeling maakt onderdeel uit van een traject rond burgerbetrokkenheid. Lokaal bestuur Landen wil de komende jaren samen met de burgers verschillende initiatieven opzetten om van Landen een ‘water veerkrachtige’ stad te maken. Door middel van enkele strategische onthardingsprojecten diverse knelpunten aanpakken en opportuniteiten grijpen. 

  • Zo kunnen we werk maken van het grote transformatieproject “Veerkrachtige stadsvallei Landen!”. Hierbij zullen we de buurt van het Bronplein en de Maartstraat ontharden, ruimte maken voor de zachte weggebruikers, de groenblauwe structuur opwaarderen en zorgen voor gezellige groene verblijfruimtes en verbindingen.
  • Er werden ook een aantal Quick-Win projecten geselecteerd om op te starten. In de Eikkapellaan werd een perceel aangekocht om het transformatieproject te versterken. Er wordt gewerkt aan ecologisch beekherstel en samen met de buurt onderzoeken we welke functies er gewenst zijn. Zo voorkomen we ook dat het perceel als bouwgrond ontwikkeld wordt.
  • In wijk (oud)Korea zullen we een aantal lanen versmallen en de groene uitstraling van de wijk vergroten door meer bomen en kruidenrijke bermen. We voorzien ook ingrepen om sluipverkeer in de wijk te verhinderen en meer aandacht te schenken aan trage mobiliteit. We zoeken geschikte locaties om wadisystemen in te richten, zodat we het water vertraagd kunnen afvoeren en zo de vallei ontlasten.

De realisatie van deze onthardingsprojecten zal in verschillende fases gebeuren. De buurt zal vanaf het begin geïnformeerd en betrokken worden. Dat zal ook blijven gebeuren tijdens de volledige uitvoeringsfase.

Om dit traject vorm te geven werken we samen met een nieuwe partner: Join For Water. Deze internationale water-ngo garandeert water voor mens en natuur en begeleidt steden en gemeenten bij het opzetten van participatietrajecten rond infiltratie en berging van water. De betrokkenheid en inspraak van burgers bij dergelijke projecten is onmisbaar. Daarom zal Join For Water de komende maanden verschillende workshops organiseren om samen met burgers te brainstormen en de handen uit de mouwen te steken. Meer informatie volgt snel! 

Wil je al graag meer te weten komen over de waterproblematiek? Neem dan alvast op zaterdag 3 juni deel aan de waterwandeling. We organiseren in de voor- en namiddag dezelfde waterwandeling zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen. Inschrijven is niet nodig. Heb je kinderen? De waterwandeling is toegankelijk voor jong en oud.

Agenda zaterdag 3 juni 2023:

  • Waterwandeling groep 1: 10-12 uur, start bij Bevrijdingslaan 1
  • Waterwandeling groep 2: 14-16 uur, start bij Bevrijdingslaan 1