Dorpenlandschap: Studie Leefbare dorpen

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw keurden het beleidskader ‘Leefbare Dorpen Getestreek’ goed. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een vernieuwd ruimtelijk beleid in de dorpskernen van de zes Gete-gemeenten. De bedoeling is deze dorpen een duurzame toekomst te bezorgen.

De ruimtelijke structuur in de Getevallei is momenteel aangetast door verspreide bebouwing. Dat heeft geleid tot een afname van de open ruimte, minder lokale handel en voorzieningen en mobiliteitsproblemen in de kernen.

Daarom maken de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de 6 gemeenten werk om de historische dorpenstructuur in de streek een duurzame toekomst te geven

Het resultaat van de studie is een algemeen beleidskader, aangevuld met 19 dorpsbundels over de verschillende gemeente heen:

  • Het algemeen deel definieert 6 strategieën voor de Getestreek, en een kader voor verdichting in de dorpskernen.
  • Een dorpsbundel werd uitgewerkt voor 19 geselecteerde dorpskernen. Ze werken per dorp de 6 strategieën uit en bevatten een toekomstvisie met een aantal actie- en projectideeën om de hierboven vernoemde uitdagingen aan te pakken. Elke dorpsbundel houdt rekening met de historische context en bundelt kansen voor de mobiliteit, de woonontwikkeling, klimaatmaatregelen en voorzieningen.

Op het grondgebied van Landen werd de studie opgemaakt voor Landen-centrum, Attenhoven, Neerwinden en Walshoutem.

Het deelproject “Leefbare dorpen Getestreek” wil een kader creëren om antwoorden aan te bieden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Centraal staat de vraag hoe we de dorpen in de Getestreek leefbaar kunnen houden in het licht van de grote vraagstukken van vandaag zoals de bouwshift, ontharding, de mobiliteitstransitie, verdichting, klimaat...

De studie en de bijhorende documenten kan u terugvinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant:www.vlaamsbrabant.be/getestreek.

Op basis van dit beleidskader gaan de provincie en de gemeenten samenwerken aan de verdere verankering, aanvulling en realisatie van deze toekomstvisies.

Ook worden er de komende maanden een aantal ‘Getecafés’ georganiseerd om deze visie te delen met ge├»nteresseerde inwoners en om hun bedenkingen of ideeën mee te nemen in het verdere traject.