Cultuurraad

De Landense cultuurraad is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van Landen.

De cultuurraad volgt het culturele leven op de voet en geeft advies aan het gemeentebestuur over culturele onderwerpen en stelt ook oplossingen voor. Zo adviseert de cultuurraad o.a. over de verdeling van de subsidies onder de verenigingen, cultuurinfrastructuur, evenementen, straatnaamgeving, …

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van een socio-culturele verenigingen en experten op het vlak van cultuur, in de meest brede betekenis van het woord

De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering (AV) en het Dagelijks Bestuur (DB).

De AV bestaat uit één vertegenwoordiger van elke aangesloten vereniging. Deze groep komt vier maal per jaar samen, en bespreekt velerlei thema's die betrekking hebben op de werking van de verenigingen en het algemene brede cultuurbeleid van de gemeente.

Het DB bestaat uit een tiental vertegenwoordigers van verenigingen aangevuld met de schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator. 

De voorzitter van de Landense Cultuurraad is Elfriede Kempeneers.

De groep bereidt de vergaderingen van de AV telkens voor, en bespreekt daarnaast nog in een bijkomend overleg de subsidieverdeling ifv de toepassing van het subsidiereglement.