De Watergroep informeert

Gepubliceerd op donderdag 13 september 2018 8.39 u.
In de week van 17 september worden de drinkwateraftakkingen vernieuwd in volgende straten: O. Raeymaeckersstraat; Betasiërsplein; Willem de Meralaan; Gabriel Lefevrelaan.

In het kader van renovatie van de drinkwateraftakkingen zijn er vanaf week 38 werken gepland in de O. Raeymaeckersstraat, Betasiërsplein, Willem de Meralaan en Gabriël Lefevrelaan.

Bij deze werken worden de verhardingen plaatselijk opgebroken en zo spoedig mogelijk terug hersteld in hun oorspronkelijke toestand. De Watergroep doet het nodige om de toegankelijkheid van de woningen zo goed mogelijk te behouden. De inwoners worden schriftelijk verwittigd.

De Watergroep verontschuldigt zich voor de hinder die kan ontstaan door de uitvoering van deze werken.

Voor vragen of bijkomende informatie over deze werken kan u contact opnemen met het Sectoraal Dienstencentrum Oost, 016 80 49 10.

De werken worden uitgevoerd door de firma LTC, telefonisch te bereiken via 0496 121 615 of 0496 554 408.